Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 Sofitel Athens Airport

Σε ποιους απευθύνεται

 • ανώτατα/ανώτερα στελέχη τηλεοπτικών σταθμών
 • στελέχη εταιρειών που παράγουν ή/και διαθέτουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο αποκλειστικά σε ψηφιακά Μέσα.
 • διαφημιζόμενους, διαφημιστικές εταιρείες και media agencies.
 • συνεργάτες του κλάδου, όπως πάροχοι προγράμματος, τεχνολογίας και μετρήσεων
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
  • RESEARCH PARTNER
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR
  • ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ